top of page

กิจกรรมการเรียนของนักศึกษา

การปฐมนิเทศน์นักศึกษาปี 1

     การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาปี 1 นอกจากการปฐมนิเทศน์แล้ว คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้นำนักศึกษาไปทรรศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลศิริราช และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม คลอง 5 รังสิต  
     นักศึกษาได้เรียนรู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานทางด้านการสาธารณสุข และงานด้านวิทยาศาสตร์ เป็นพื้นฐานเพื่อการเรียนในคณะวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์พื้นฐานในการเรียนที่คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ

ปี65ดูงาน1.jpg
ปี65ดูงาน2.jpg
ปี65ดูงาน3.jpg
การมอบเสื้อกาวน์ เสื้อช๊อปนักศึกษาปี 3 และ ปี 4 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565
bottom of page